Her çeşit alkol tüketimi beyin fonksiyonlarına zarar veriyor

Azı da bir, çoğu da

Ölçülü seviyelerde de olsa alkol tüketimi olumsuz beyin faaliyetlerine ve idrake dayalı (mental) becerilerin aşırı biçimde zayıflamasına neden oluyor.

Bu sonuçlar İngiltere’de son dönemde uygulanan alkol tüketimi rehberliğindeki azalmayı desteklemekle birlikte Amerika’da tavsiye edilen mevcut limitlerin sorgulanmasına yol açıyor.

Çok fazla içki içmenin beyin sağlığının kötüleşmesiyle ilişkili olduğu biliniyordu. Fakat ölçülü içmeyle ilgili olarak çok az araştırma yapılmış, elde edilen sonuçlar ise tutarsızdı.

Bu nedenle Oxford Üniversitesi ve Londra Kolej Üniversitesi’nden bir araştırmacı grup, ölçülü içmenin beyin üzerinde faydalı mı yoksa zararlı mı etkileri olduğunu gözlemlemek için bir araştırma yapmak üzere bir araya geldi.

Haftalık alkol alımı ile ilgili verileri kullanan ekip, aynı zamanda son 30 yıldır Whitehall II çalışmasında yer alan 550 sağlıklı erkek ve kadının tekrarlı olarak ölçülen idrak performanslarını değerlendirdi.

Bu çalışma sosyal ve ekonomik faktörlerin ortalama 10.000 İngiliz yetişkinin uzun dönemli sağlık sistemi üzerindeki etkilerini değerlendiriyor.

OKU ►  Windows cihazlar arası uygulama kullanımı sağlıyor

Yan faktörler de dahil edildi

Çalışmanın başlangıcında ortalama yaş oranı 43’tü ve hiç birisi de alkol bağımlısı değildi. Beyin fonksiyonu testleri belirli aralıklarla yapıldı ve çalışmanın sonunda (2012-2015) katılımcılar MR beyin taramasından geçirildiler.

OKU ►  Windows cihazlar arası uygulama kullanımı sağlıyor

Yaş, cinsiyet, eğitim, sosyal sınıf, fiziksel ve sosyal aktivite, sigara, kalp krizi riski ve tıbbi geçmiş gibi sonuçları etkileyebilecek bazı faktörler de dikkate alındı.

Bu faktörlerin ayarlanmasından sonra araştırmacılar, 30 yıllık çalışma periyodu dahilinde alınan yüksek oranlı alkolün, hafıza ve ortamda gezinme yeteneğini etkileyen bir beyin hasarı olan ‘hippocampal atrofi’ riskini arttırdığını tespit ettiler.

Haftada 30 ünite alkol alanların içki içmeyenlere kıyasla risk oranının en yüksek olduğu değerlendirilirken, haftalık 14-21 ünite içenlerin de hippocampal atrofi’ye yakalanma risklerinin içmeyenlere oranla ortalama üç kat daha fazla yüksek olduğu görüldü.

Haftada yedi üniteye kadar içmenin de hiç içmemeye karşı bir avantajının olmadığı anlaşıldı.

Yüksek miktarlı tüketim aynı zamanda ‘beyaz madde bütünlüğü’ olarak bilinen etkin idrak fonksiyonlarının zayıflamasına ve lisan akıcılığında azalmaya da yol açtığı görüldü (belirli bir harf ile başlayan kelime sayısının bir dakika içerisinde üretilme miktarı).

OKU ►  WikiLeaks teknoloji firmalarına birlikte çalışma önerisinde bulundu

Fakat belirli bir kategoride bir dakika içerisinde kaç kelimenin dile getirileceği anlamına gelen semantik akıcılık ya da kelime çağrışımı üzerinde ise herhangi bir etkiye rastlanmadı.

OKU ►  Dünyanın ilk yapay zekalı aracı görücüye çıkıyor

Bununla birlikte araştırmacılar bunun gözleme dayalı bir çalışma olduğunu, bu nedenle kati neticeler çıkarmanın doğru olmayacağını da belirttiler.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox