4 milyar yıllık fosil bulundu

Bilim adamları Kanada’da 4 milyar yıllık mikro fosiller buldu

Bilim adamları Dünya’daki yaşamın kökenlerine ait yeni kanıtları Kanada’da buldular. Phys.org’un dediğine göre, kuvars tabakasıyla kaplanmış şekilde demir metali üzerinde yaşamış olan bu bakteri fosilleri, en eski organik yaşamın en yeni kanıtı. Kuvarslar, silisyum dioksit (SiO2) kristallerinin en saf haline verilen isim.

Geçen sene, Danimarka’ya bağlı Grönland bölgesinde 3.7 milyar yaşında stromatolit adındaki mikroorganizmaların varlığı keşfedilmişti. Kanada’da bulunan bu mikroorganizmalar ise mevcut tahminlere göre en az 3.77 milyar yaşında, yani biraz daha yaşlı.

Londra Üniversitesi yazarı Matthew Dodd, bu buluşun ilk organik moleküllerin sentezlenmesine dair hidrotermal ventler görüşünü desteklediğini belirtiyor. Hidrotermal ventler görüşünde, ilk organik moleküllerin deniz diplerindeki volkanik kayaçlardan çıkan bol miktardaki metan gazıyla oluştuğu savunuluyor.

OKU ►  Dondurulan canlılar çözüldüğünde yaşayabilir mi?

Bilim adamları bu fosillerin biyolojik kökenlerini araştırmak için büyük çabalar sarf ettiler. Bu hematit yapılar (demir minareline sahip yapılar), bugün hidrotermal ventlerin yakınlarında bulunmuş saçaklı yapılara sahip demir bakterileriyle aynı özelliklere sahip. Ayrıca bu hematit yapıların etrafında, diş ve kemiklerde bulunan apatit ve karbonat mineralleri gibi biyolojik yapılar ve grafit bulunmuştur.

Bilim adamları aynı zamanda bu buluşun, uzaydaki yaşam formları hakkındaki araştırmaları da etkileyeceğine inanıyorlar. Hatta bulunan fosillerin yaşına bakılarak Mars’ta 4 milyar yıl öncesine ait yaşam kalıntıları bulmayı hedefliyorlar.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox