Türkiye Uzay Ajansı Kuruluyor

Hükümet uzay ilgili yapılan çalışmaları bir çatı altında toplamak için başlattığı çalışmalarda sona geldi. Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Bu tasarıyla birlikte, Türkiye’nin uzay çalışmalarında temel bir politika belirlenmiş olup buna bağlı strateji geliştirilmiş olacak. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar geliştirilip dışa bağımlı olmanın önüne geçilecek.  Aynı zamanda ülke içerisinde rekabetçi bir sanayinin kurulması öngörülüyor. Kanunun amaçları arasında toplumun refahı ve milli menfaatler göz önüne alınarak uzay teknolojinin kullanımının ülke çapında yaygınlaştırılması, bilimsel teknolojik bir altyapının kurulması ve geliştirilmesi, insan gücünün arttırılması ve istihdam oluşturulması gibi başlıklar yer alıyor.

Türkiye Uzay Ajansı aynı zamanda bu alanda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları da koordine ederek bu kuruluşlara her türlü bilgi ve ekipman desteği vermeyi hedefliyor.

Tasarıda, yer alan ajansın görev ve yetki konu başlıkları, uzay kurulu, başkanlık görev ve yetkileri, yönlendirme komiteleri, uzay uygulamalarını geliştirme ve koordinasyon komitesi, ajansın gelir kalemleri, yurt içi ve yurt dışında şirket kurulması, soruşturma izin ve cezalar vb konular kapsamlı ve detaylı bir şekilde TBMM’ye kapsamlı bir şekilde sunulmuş durumdadır.

OKU ►  Ispanakta kalp hücresi dokusu yetiştirildi
OKU ►  Apple’ın ‘Live Photos’ özelliği artık herhangi bir sitede çalışabilecek

Yönlendirme Komitesine, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından birer temsilci davet edilecek. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü ile Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Yönlendirme Komitesinin doğal üyesi olacak.

Başbakanlığa bağlı olarak kurulacak olan Ajansın taşınır ve taşınmazları ile para, evrak, dosya ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak, haciz ve rehin edilemeyecek.

Tasarının kabul edilmesiyle beraber atanacak yeni başkanın görev süresi 6 yıl olacak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesinde toplam 107 kadro istihdam edilecek.

Türkiye Uzay Ajansı

Düzenleme, uzay ve havacılık teknolojileri alanında faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel kanunlar uyarınca yürütülen faaliyetler, bu düzenleme kapsamı dışında olacak.

Tasarıda, “Herhangi bir nesneyi uzaya fırlatma ya da fırlatma teşebbüsü, bir nesnenin uzayda seyrinin komutası veya gerekli hallerde dünyaya geri dönüşü ile ilgili herhangi bir faaliyet”, “uzay operasyonu” olarak tanımlanıyor.

Tasarıya göre, kamu tüzel kişiliğine haiz ve Başbakanlığa bağlı Türkiye Uzay Ajansı kurulacak.

OKU ►  Disney, gerçek bir topu VR'da yakalayabilmeniz için bir sistem geliştirdi
OKU ►  Ispanakta kalp hücresi dokusu yetiştirildi

Ajansın taşınır ve taşınmazları ile para, evrak, dosya ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak, haciz ve rehin edilemeyecek. Bunlar aleyhine işlenen suçlar, devlet malı aleyhine işlenen suçlar gibi kovuşturulacak ve cezalandırılacak.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox