Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul Tüyap

Date:

Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul, 13. kez kapılarını açıyor!

İFO Fuarcılık tarafından, “Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji” başlıkları altında organize edilen Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul 2017, 16 Mart’ta Tüyap Beylikdüzü’nde kapılarını açıyor. Alanında 13 yıldır ticaretin merkezi haline gelen fuar, geri kazanım tesis ve teknolojilerinden, atık suyun geri kazanımına, yenilenebilir enerjiden, atıktan hammadde elde edilmesine kadar sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm teknolojileri yerinde görebilme ve karşılaştırabilme imkanı sunuyor. Fuarda, belediyeler ve yerel yönetimler, çevre temizlik araçları ile araç üstü ekipmanlarına ilişkin alternatif modelleri de bir arada görebiliyor. REW İstanbul 2017 ziyaretçileri ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin en yeni ürün ve hizmetleri de, eş zamanlı düzenlenen İSG Avrasya fuarında takip edebilecek.

REW İstanbul Fuarı Tüyap

16-19 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap’ta düzenlenecek REW İstanbul, 13. kez BDT Ülkeleri, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan ziyaretçileri ağırlayacak.

Yurt içi ve yurt dışından toplam 12 bin sektör profesyonelinin ziyaret edeceği fuarda, son teknoloji ürün ve hizmetlerin yanı sıra, sektörün gündeminde yer alan konuların görüşüldüğü konferanslar da yer alacak.

REW İstanbul’un, İş Sağılığı ve Güvenliği Fuarı İSG Avrasya ile birlikte düzenlenecek olması da aynı anda iki organizasyonu birden gezme fırsatı bulan ziyaretçiler açısından çok önemli bir artı değer katacak. Bu sayede ziyaretçiler, bir tarafta geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve atık yönetimine dair son teknoloji ve hizmetleri takip ederken, aynı çatı altında “İş Emniyeti, İş Sağlığı, İş Güvenliği ile Eğitim, Danışmanlık ve Risk Analizi” alanındaki en yeni ürün, teknoloji, ekipman, hizmet ve uygulamaları da yakından görebilecekler.

 Tüyap Fuar Merkezine Nasıl Gidilir ?

Tüyap

Kamu ve özel sektörün çevre yatırımı konusundaki karar vericileri yine REW İstanbul’da olacak!

REW İstanbul, Mart ayındaki 13. buluşmasında, üretimlerinden ötürü çevre yatırımı yapmakla yükümlü KOBİ’leri, ağır sanayi kuruluşlarını, atıkların yönetimi konusunda sorumluluğu bulunan belediyeleri, Organize Sanayi Bölgesi yönetimlerini, çevre teknolojileri konusunda makine ve ekipman ürüten firmaları ve bu alanda iş kurmayı planlayan yatırımcıları ağırlayacak. Bu yılki organizasyonu, başta sanayi, ticaret ve zanaat sektörlerindeki karar verici yetkililer ile satınalma sorumluları olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 12 bin profesyonel ziyaret edecek.

Rew İstanbul 2017 Davetiye

Geri Dönüşüm Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul

Sergilenen Ürün ve Hizmetler;

 • 1 – KATI ATIK
 • 1.01 – Atık Toplama Üniteleri
 • 1.02 – Atık Toplama ve Taşıma Araçları
 • 1.03 – Mekanik Arıtma
 • 1.04 – Termik İşlemler
 • 1.05 – Biyolojik İşlemler
 • 1.06 – Ayırma Ekipmanları
 • 1.07 – Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
 • 1.08 – Yıkama, Kurutma Ekipmanları
 • 1.09 – Kompost Ekipmanları
 • 1.10 – Düzenli Depolama Malzemeleri, Ekipmanları, Ölçüm Sistemleri
 • 1.11 – Tıbbi Atık Sterilizatörleri
 • 1.12 – Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
 • 1.13 – Düzenli Depolama
 • 1.14 – Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
 • 1.15 – Tıbbi Atık İşlemleri
 • 1.16 – Katı ve Tehlikeli Atıklar İçin Yakma Tesisleri
 • 1.17 – Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
 • 1.17.01 – Cam
 • 1.17.02 – Metal
 • 1.17.03 – Kağıt
 • 1.17.04 – Plastik
 • 1.17.05 – Tahta
 • 1.17.06 – Tekstil
 • 1.17.07 – Yağ
 • 1.17.08 – Pil ve Akü
 • 1.17.09 – Elektronik ve Elektrik Atıklar
 • 1.17.10 – İnşaat Atıkları
 • 1.17.11 – Kontamine Variller
 • 1.17.12 – Ömrünü Tamamlamış Araçlar
 • 1.18 – Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler.
 • 2 – SU VE ATIK SU
 • 2.01 – Atıksuların İleri Arıtımı
 • 2.02 – Suların Tekrar Kullanımı
 • 2.03 – Proses Sularının Üretime Döndürülmesi
 • 2.04 – Atık Sulardan Değerli Maddelerin Geri Kazanımı
 • 2.05 – Soğutma Sularının Tekrar Kullanımı
 • 2.06 – Arıtma Çamuru Minimizasyonu için Teknolojiler
 • 2.07 – Membranlar ve Teknolojileri
 • 2.08 – İyon Değiştirici Reçineler ve Teknolojileri
 • 2.09 – Kimyasal Arıtım Malzeme, Ekipman ve Teknolojileri
 • 2.10 – UV Oksidasyon ve Dezenfeksiyon
 • 2.11 – Ozon Sistemleri
 • 2.12 – Pompalar, Havalandırma Ekipmanları, Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
 • 2.13 – Aktif Karbon ve Diğer Adsorpsiyon Malzemeleri ve Teknolojileri
 • 2.14 – Nozul ve Difüzör Sistemleri
 • 2.15 – Paket Atıksu Arıtma Sistemleri
 • 2.16 – Arıtma Tesis Ekipmanları
 • 3 – ARITMA ÇAMURLARI
 • 3.01 – Çamurların Değerlendirilmesi
 • 3.02 – Çamurların Stabilizasyonu ve Sterilizasyonu
 • 3.03 – Çamur Susuzlaştırılması ve Kurutulması
 • 3.04 – Çamur Yakılması
 • 3.05 – Kompost Tesisleri ve Teknolojileri
 • 3.06 – Biyogaz Tesisleri
 • 3.07 – Çamur Çürütme Sistemleri
 • 3.08 – Santrifüjler, Seperatörler, Bandpresler, Filtrepresler, Kurutucular
 • 3.09 – Diğer Ekipmanlar ve Kimyasallar
 • 4 – ATIK GAZ
 • 4.01 – Atık Gaz Arıtımı
 • 4.02 – Zararlı Maddelerin Tutulması
 • 4.03 – Atık Gaz Değerlendirilmesi
 • 5 – YEŞİL ENERJİ
 • 5.01 – Yenilenebilir Enerji
 • 5.01.01 – Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları
 • 5.01.02 – Biyodizel Teknolojileri ve Ekipmanları
 • 5.01.03 – Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları
 • 5.01.04 – Rüzgar Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları
 • 5.01.05 – Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları
 • 5.02 – Isı Geri Kazanım Teknolojileri ve Ekipmanları
 • 5.03 – Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları
 • 5.04 – Kojenerasyon Sistemleri
 • 5.05 – Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi Sistemleri
 • 6 – GENEL EKİPMANLAR
 • 6.01 – Araç Üstü Ekipmanlar
 • 6.02 – Kazıcı ve Kırıcılar
 • 6.03 – Kompaktör
 • 6.04 – Yükleme ve İstifleme Araçları
 • 6.05 – Konveyor Sistemleri
 • 6.06 – Ölçme ve Tartma Cihazları
 • 6.07 – Dozajlama Sistemleri
 • 6.08 – Depolama ve Taşıma Konteynerleri
 • 6.09 – Hidrolik Taşıma ve Yük Platformları
 • 6.10 – Yüksek Güçlü Emme Araçları
 • 6.11 – Yüksek Basınçlı Temizleyiciler
 • 7 – KENTSEL ÇEVRE TEMİZLİK ARAÇ VE GEREÇLERİ
 • 7.01 – Kanal Temizleme ve Bakım Araç ve Ekipmanları
 • 7.02 – Cadde Temizlik Araç ve Ekipmanları
 • 7.03 – Kış Yol Araç ve Hizmetleri
 • 8 – ÖLÇME VE AYAR TEKNOLOJİLERİ
 • 8.01 – Analiz ve Laboratuvar Teknikleri
 • 8.02 – Otomasyon İşlemleri
 • 8.03 – On-line Sistemleri
 • 8.04 – Ölçüm Teknikleri
 • 8.05 – Analiz Cihazları
 • 8.06 – Analiz Sistemleri
 • 8.07 – Ölçüm Cihazları
 • 8.08 – Uzaktan Kontrol Cihazları
 • 9 – HİZMET VE SERVİS
 • 9.01 – Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
 • 9.02 – Analiz ve Araştırma Laboratuvarları
 • 9.03 – Proje Büroları ve Mühendislik Şirketleri
 • 9.04 – Çevre Yönetimi ve Eko-Audit
 • 9.05 – Atık Bertaraf Hizmetleri
 • 9.06 – Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri
 • 9.07 – Dernekler, Birlikler ve Vakıflar
 • 9.08 – Arıtma Tesisleri İşletimi
 • 9.09 – İyileştirme ve Optimizasyonlar
 • 9.10 – Ayırma ve İşleme
 • 9.11 – Değerlendirme ve Bertaraf
 • 9.12 – İkincil Hammadde ve Ürünlerin Pazarlanması
 • 9.13 – Atık Borsası
 • 9.14 – Ölçüm ve Değerlendirme İşlemleri
 • 9.15 – Finans
 • 10 – GÜRÜLTÜ, HAVA VE TOPRAK KİRLİLİĞİ
 • 10.01 – Gürültü Azaltımı
 • 10.02 – Gürültü Önleyici Teknolojiler
 • 10.03 – Yalıtım
 • 10.04 – Hava Kirliliği
 • 10.05 – Toprak Kirliliği
 • 11 – KAZA ÖNLEME, İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ
 • 11.01 – Alarm ve Uyarıcı Sistemler
 • 11.02 – Koruyucu Kıyafetler
 • 11.03 – Gaz Dedektörleri
 • 11.04 – İşaretler ve Yönlendirmeler
 • 11.05 – Risk Analizi ve Yönetimi
 • 11.06 – OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri)
 • 11.07 – İş Güvenliği Uzman Eğitim Kurumları
 • 11.08 – İş Sağlığı ve Güvenliği
 • 11.09 – Diğer
 • 12 – BİLİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
 • 12.01 – Üniversiteler
 • 12.02 – Araştırma Kurumları
 • 12.03 – Veri Bankaları
 • 12.04 – Basılı ve Elektronik Yayınlar
 • 12.05 – Sektörel Dergiler
 • 12.06 – Ar-Ge Çalışmaları
 • 12.07 – Projeler
 • 13 – DİĞER

Leave A Reply

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Paylaş

Popular

More like this
Related

Permolit Boya’dan Uzun Ömürlü Sağlam Yalıtım

Permolit Boya’dan Uzun Ömürlü Sağlam Yalıtım Akçalı Boya ve Kimya...

Kara Cuma (Black Friday) çılgınlığı nedir?

Kara Cuma (Black Friday) Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahında...

BitCoin Nedir? CryptoCurrency Kripto Para Nedir?

BitCoin Nedir? CryptoCurrency Kripto Para Nedir? Bitcoin nedir, Kripto para...

iPhone 8’deki FACE ID özelliği sınırları zorluyor!

iPhone 8’deki Face ID fonksiyonları herkesi şaşırttı Son zamanlarda gündemimizden...