Aselsan Muharebe Sahası Yönetim Sistemleri C4I

Aselsan ”C4I” BATUR Tabur Görev Kuvveti Muharebe Yönetim Sistemi

Aselsan C4I Tabur Görev Kuvveti Muharebe Yönetim Sistemi (BATUR) Tabur Görev Kuvveti unsurlarına ortak durum farkındalığı ve sayısal bilgi paylaşım yeteneği sunan, karar destek mekanizmaları ile harekatın planlama ve icrasını destekleyen, harekat sonrası inceleme ve değerlendirme imkanı veren bir komuta kontrol bilgi sistemidir.

BATUR, tank, mekanize piyade ve piyade unsurları, muharebe destek ve muharebe hizmet destek unsurları da dahil olmak üzere, tüm manevra unsurları tarafından araç üzerinde ve araç dışında kullanılabilmekte, komuta kontrol faaliyetlerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesine ve ihtiyaç duyulan bilgiye en kısa sürede ulaşılmasına imkan vermektedir.
BATUR ana muharebe tankları başta olmak üzere yer aldığı zırhlı araçlar üzerindeki diğer elektronik sistemlerle entegre olarak çalışarak elde ettiği bilgileri araç içerisindeki kullanıcılarına ve ağ yapısının kullanılması yolu ile ilgili diğer unsurlara çabuk ve doğru bir şekilde sunabilmektedir.
Altay Tankı

Aselsan C4I Tüm Tabur Görev Kuvveti Unsurlarının Kullanımına Yönelik Entegre Çözüm

 •  Ana Muharebe Tankları
 •  Komuta Yeri / Komuta Araçları
 •  Zırhlı Personel Taşıyıcılar
 •  Zırhlı Muharebe Araçları
 •  Keşif ve Gözetleme Araçları
 •  İstihkam, Bakım, İkmal ve Sıhhiye Araçları
 •  Araç Dışında Görev Yapan Piyade Unsurla
OKU ►  Deniz Platformu Radar Elektronik Destek (ED) Sistemi ARES-2N
OKU ►  Türkiye'nin Korkutan Askeri Savaş Gücü

Temel Fonksiyonel Özellikler

 •  Taktik Durum Farkındalığı
 •  Dost unsurların Takibi
 •  Düşman ve Bilinmeyen Unsur Konumlarının Gösterimi
 •  Muharebe Sahasına Ait Bilgiler
 •  Harekat Planı, Harekat Emri ve Tatbik Krokilerinin Hazırlanması
 •  Lojistik Durum Takibi
 •  Askeri Rapor ve Mesajlar
 •  İntikal Planlaması ve Takibi
 •  Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
 •  Araç Üzerindeki Diğer Sistemler ile Entegrasyon
 •  Atış Kontrol Sistemi
 •  Hedef Tespit Sistemi
 •  Muharebe Sahası Tanıma Tanıtma Sistemi
 •  Tehdit Uyarı Sistemleri
 •  Araç Kontrol Sistemi
 •  Konumlama ve Yön Bulma Sistemi
 •  Diğer Görev Donanımları
 •  Diğer Fonksiyonel Alan ve Üst Kademe Komuta Kontrol Sistemleri ile Entegrasyon
 •  Görev Destek Fonksiyonları
 •  Esnek Yapılanma
 •  Her Tür Askeri Araç Üzerinde ve Araç Dışı Kullanıma Uygun Modüler Yapı

Aselsan  C4I Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi

ASELSAN BATURBATUR Tabur Görev Kuvveti Muharebe Yönetim Sistemi’nin tank birliklerine yönelik bir uygulaması olan Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi (TKKMBS), KKK.lığının modern tank ihtiyacının karşılanması amacı ile başlatılan ALTAY Modern Tank Projesi kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen bir sistemdir.

OKU ►  Tübitak Sage Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstütisi

TKKMBS milli tankın dahili ve harici haberleşme ve komuta kontrol ihtiyaçlarını karşılayan ve Tabur Görev Kuvveti içerisinde yer alan tek tanktan tabur seviyesine kadar olan unsurların tümünün üretilecek sayısal bilgilerden sayısal ağ yapısının kullanılması yolu ile istifade etmesine imkan verir. Modern tankın sahip olduğu diğer elektronik alt sistemlerle entegre olarak çalışma imkanı sunan TKKMBS, elde ettiği bilgileri başta Tank Komutanı olmak üzere tüm tank personeline ve sayısal haberleşme yolu ile tabur içerisindeki ilgili unsurların kullanımına en doğru ve çabuk şekilde sunar.

OKU ►  Roketsan denizaltıları imha eden sistem geliştirdi.

TKKMBS, harekâtın en etkin şekilde yürütülmesi için komuta kontrol faaliyetlerinin sayısal ortamda gerçekleştirmesini sağlar ve bilginin ihtiyaç duyulan yerden en kısa sürede ulaşılmasına imkân verir. TKKMBS’nin geliştirmesinde Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak görev almaktadır. ​

Aselsan C4I TKKMBS’nin temel özellikleri aşağıda listelenmiştir

 • Taktik Durum Farkındalığı
 • Harekât Plan, Emir ve Tatbik Krokilerinin Hazırlanması
 • Lojistik Durum Takibi
 • Askeri Rapor ve Mesajların Hazırlanması
 • İntikal Planlaması ve Takibi
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
 • Askeri Muhabere ve Komuta Kontrol Donanımları
 • Ana Muharebe Tankı Diğer Elektronik Sistemleri ile Entegrasyon
 • Diğer Taktik Saha Komuta Kontrol Sistemleri ile Entegrasyon
OKU ►  Samur seyyar yüzücü hücum köprüsü

Savunma Sanayi ile ilgili diğer haberleri görmek için buraya tıklayın.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox