Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA

Date:

Doğu marmara kalkınma ajansıDOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA), sorumlu olduğu Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerindeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlayarak bölge kalkınma stratejileri hazırlayan, bölge kaynak ve potansiyellerinin yerinde ve etkin kullanılmasıyla bölgenin kalkınmasını hızlandırmak ve küresel rekabette güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur.

Bölgedeki illerin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları MARKA’nın Yönetim Kurulunu oluşturur.
Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu’na görüş ve önerilerde bulunur.

İcra organı olan Genel Sekreterlik, alanında uzmanlığa sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, kamu ve özel sektör deneyimli personeliyle faaliyetlerini yürütür.
Yasal dayanağın sağladığı avantaj ve güçle; kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasındaki işbirliği ve eşgüdümü sağlar.

Ulusal kalkınma planı çerçevesinde bölge gelişim planı hazırlar ve bölge gelişim stratejilerini belirler, bölgenin geleceğini planlar.

Bu stratejiler doğrultusunda girişimcilere mali destekler sunar.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının gelişimi için teknik destek verir.

Yatırım destek ofisleri ile bölgede yatırım yapmak isteyen girişimcilere yol gösterir,işlemlerini tek elden takip eder.

Bölge potansiyellerinin, iş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası platformda tanıtımını yapar, yatırımları bölgeye yönlendirir.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA)Yaşam Kalitemizi Yükseltecek İlkelerimiz

MARKA katılımcıdır,
Tüm paydaşları aynı çatı altında bir araya getirir, bölgenin geleceğinin planlanmasında bölge insanlarının söz sahibi olmasını sağlar.

MARKA dinamiktir,
Kendine has mevzuatı, %84’ü yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmış teknik kapasitesi yüksek uzmanlardan oluşan insan kaynağı, performansa dayalı esnek ve yoğun çalışma temposuyla hızlı ve kaliteli hizmet sunar.

MARKA şeffaftır,
Yasada öngörülen iç kontrol, dış denetim ve bağımsız değerlendirme mekanizmalarıyla tüm faaliyetlerinde hesap verilebilirliği önde tutar.

MARKA insan ve bilgi odaklıdır,
İnsanı kalkınmanın temel taşı olarak görür, bilginin üstünlüğünü ve vazgeçilmezliğini referans alır.

MARKA yenilikçidir,
Gelişmenin eksenine değişim ve yenilikçiliği koyar, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip eder,

MARKA rekabetçidir,
Bölge illerinin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmayı en önemli amaçlarından biri sayar.

MARKA koordinatördür,
Yasadan aldığı güçle bölgedeki tüm kurum ve kuruluşları kalkınma ekseninde koordine eder, bilgi ve veri akışını sağlar, kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini takip eder. Elde edilen gelişim ve kalkındırma düzeylerinin sürdürülebilir olmasını hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınmayı Başaran ”MARKA” Bölge Olmak İçin Hedeflerimiz;

  • Yerel kaynakları yerinde ve etkin kullanma
  • Ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet güçünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak,
  • AR-GE ve teknolojiye, nitelikli iş gücü sağlayacak eğitim olanaklarına önem vermek,
  • Ortaklık ruhunu geliştirmek,
  • Küresel rekabette güç sahibi olmak için ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde bölgenin ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak,
  • Kurum ve kuruluşların proje üretme kültürünü ve yeteneğini geliştirmek,
  • Yerel potansiyeli, katılımcı bir anlayışla “ortak akıl”  kullanılarak planlamak ve insan odaklı programlarla desteklemek.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA)

Misyon ve Vizyon;

Misyon
“Doğu Marmara’da sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek amacı ile sosyal ve iktisadi kaynakların en fazla katkı sağlayacak şekilde değerlendirileceği stratejileri belirlemek  ve  tüm paydaşlarla koordinasyonu ve çalışanlarının katılımını sağlayarak, bu stratejileri uygulamak için hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde nitelikli ve yönlendirici faaliyetlerde bulunmak.”

Vizyon
“Doğu Marmara için sürdürülebilir kalkınmada küresel standartları yakalamış ve  iş mükemmelliği doğrultusunda sürekli kendini yenileyen MARKA ajans olmak.”

Temel Değerler

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı kuruluş yasası gereği birçok temel değeri ve ilkeyi yasal olarak tüm faaliyetlerine yansıtmaktadır. Ancak bununla birlikte hizmet vermekte olduğu 5 ilden oluşan bölgedeki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında uygulama aşamasından edinilen tecrübe ışığında temel değerler-ilkeler şu şekilde belirlenmiştir.

1.Katılımcılık
2.Şeffaflık
3.Yönetişim
4.Sürdürülebilirlik
5.Ortaklık
6.Bilimsellik

Leave A Reply

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Paylaş

Popular

More like this
Related

Permolit Boya’dan Uzun Ömürlü Sağlam Yalıtım

Permolit Boya’dan Uzun Ömürlü Sağlam Yalıtım Akçalı Boya ve Kimya...

Kara Cuma (Black Friday) çılgınlığı nedir?

Kara Cuma (Black Friday) Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahında...

BitCoin Nedir? CryptoCurrency Kripto Para Nedir?

BitCoin Nedir? CryptoCurrency Kripto Para Nedir? Bitcoin nedir, Kripto para...

iPhone 8’deki FACE ID özelliği sınırları zorluyor!

iPhone 8’deki Face ID fonksiyonları herkesi şaşırttı Son zamanlarda gündemimizden...