Tübitak Martek Marmara Teknokent Profili

Date:

MartekTÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde başlayan Teknoloji Parkı faaliyetlerinin gelişim sürecinde,teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKGEB) ünvanları ile, hukuki statüleri birbirinden farklı iki bölge kurulmuş olup;

Ülkemizde mevcut 55 teknopark içinde “Teknoloji Serbest Bölgesi” tanım ve avantajlarına sahip yegane Teknokent TÜBİTAK Marmara Teknokent’idir.Toplam 62 hektar alan sahip TÜBİTAK Marmara Teknokent’inin 25,73 hektarı “Teknoloji Geliştirme Bölgesi”(TEKGEB) olup, 36,27 hektarı Teknoloji Serbest Bölgesi” (TEKSEB) olarak ayrılmıştır.Bölgenin kurulup işletilmesine TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yetkili kılınmış olup, konuya ilişkin kuruluş ve işletme sözleşmesi Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında 27.01.2000 tarihinde akdedilmiştir.Bölgenin gayesine uygun şekilde işletilmesi, yönetilmesi ve bölgede faaliyet gösteren firma ve bölge çalışanlarına ihtiyaç duyulan destek ve hizmetlerin sağlanması için “Anonim Şirket” statüsünde bir işletici şirket kurulması uygun görülmüş ve bu doğrultuda “Marmara Teknokent A.Ş.” tüzel kişiliği kurulmuştur.

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların;

Teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyetlerine en iyi ortamı sağlamak için  çalışmalar yürütülmektedir.Marmara Teknokent A.Ş., faaliyetlerini yukarıda kısaca mahiyeti açıklanan mevzuat çerçevesinde yürütmekte olup, gerçekleştirdiği faaliyetlerle kısa süre içinde Türkiye’nin önde gelen etkili “Teknokent”leri arasında yerini almıştır.

Marmara Teknokent A.Ş.’nin Özet Profili ve Görevi;

Özet Profil;

Marmara Teknokent A.Ş; TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Geliştirme ve TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgeleri’ni yönetmek ve işletmek üzere Türk Ticaret Kanunu esasları çerçevesinde kurulmuş olan bir anonim şirkettir. Ortakları arasında TÜBİTAK (%96), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (%1), Kocaeli Sanayi Odası (%1), Sakarya Sanayi Odası (%1) ve İstanbul Sanayi Odası (%1) yer almaktadır.

Şirket, merkez ve şube olarak iki ayrı tüzel kişiliğe sahiptir. Şirketin “Merkezi” 2003 yılında TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi “yönetici şirketi”; “Şubesi” ise, 2004 yılında TÜBİTAK Marmara Teknokent Serbest Bölgesi “kurucu, işleticisi” olarak tefrik edilmiştir. Kendisine verilen bu görevleri yürütmek üzere TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde yer alan ve TÜBİTAK mülkiyetindeki 60 Hektar arazi (-TEKGEB- 24 hektar ve -TEKSEB-36 Hektar) ile üzerinde bulunan tüm yapı, demirbaş ve müktesebat  belli süreler için Marmara Teknokent A.Ş.’ye devredilmiştir.

Görevi;

Marmara Teknokent A.Ş.; Ar-Ge faaliyetlerinin, bölgede geçerli olan mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek ve Teknokent’te ihtiyaç duyulan işletme hizmetlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Vizyonumuz

AR-GE faaliyetlerinde; bilim insanlarının inovatif çalışmalarına yön veren, kaliteli bir hizmet anlayışıyla teknolojinin lider teknoparkı olmak.

Misyonumuz

Ülkemizin rekabet gücünü arttırmak için, müşteri odaklılığını benimseyerek ve teknolojik adaptasyona imkan sağlayarak, yerli ve yabancı girişimcilere yönelik, yüksek standartlarda hizmet sunmaktır.

Organizasyon;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Genel Müdür
 • Yönetici Asistanı
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Müşavirler ve Danışmanlar (Hukuk, YMM, vs)
 • İş Geliştirme ve Proje İzleme Müdürlüğü
  • Kurumsal İletişim ve Tanıtım birimi
  • Proje Değerlendirme ve İzleme Birimi
  • Müşteri İlişkileri Birimi
  • Teknoloji Transfer Birimi
 • Mali İşler Müdürlüğü
  • Muhasebe ve Finans Yönetim Birimi
  • Bütçe Yönetimi ve Raporlama Birimi
  • Mali Analiz ve Risk Yönetimi Birimi
 • İdari İşler Müdürlüğü
  • İnsan Kaynakları Birimi
  • Satın Alma Birimi
  • Güvenlik Birimi
  • İdari İşler Birimi
  • Depo Ayniyat Birimi
 • Teknik İşler Müdürlüğü
  • Elektrik Birimi
  • Mekanik birimi
  • Yapım İnşaat Birimi
  • Bilgi İşlem Birimi

Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB)

Araştırma ve geliştirme alanında farklı olanaklar sunan ilk ve tek model olan TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi’nde (TEKSEB) tüm Serbest bölgelerde olduğu gibi; ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin mahalli hukuki ve idari düzenlemeler uygulanmamakta ve/veya kısmen uygulanmaktadır. Söz konusu bölgelerde sanayi ve ticari faaliyetler teşvik edilmekte, yabancı yatırımların ve ileri teknolojilerin girişinin arttırılmasıyla birlikte ihracatın ve uluslararası ticaretin gelişmesi hedeflenmektedir.

Bölge’de, ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynayan bir başka etken araştırma geliştirme faaliyetleri ve girişimcilik politikalarının desteklenmesidir. Ülkemizde bu amaçla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmuş olup, bu bölgelerde yapılan araştırma ve geliştirme(Ar-Ge) faaliyetlerine yönelik vergi avantajları ve çeşitli destekler sağlanmaktadır.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi, ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi hedefleyen, uluslararası platformlarda faaliyet göstermek isteyen, yabancı ortaklık ve işbirliği geliştirmek ve Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimci ve firmalara da ev sahipliği yaparak muhtelif destek ve avantajlardan faydalanmalarını mümkün kılmaktadır.

Firmalar, TEKSEB’de araştırma ve geliştirme ve/veya Ar-Ge’ye dayalı faaliyetlerde bulunabilir ve “Ar-Ge ve Ar-Ge’ye dayalı üretim Faaliyet Ruhsat Belgesi” alarak, faaliyetlerinin içeriğine göre maksimum 49 yıla kadar faaliyet gösterebilir.

TEKSEB’ de; “3218” sayılı Serbest Bölgeler Kanunuyla birlikte, “4691”, “5746” ve “6170” sayılı sırasıyla “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri”, “Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi” ve “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair”  kanunlarında belirtilen muafiyet ve desteklerden yararlanılmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi;

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri bölgedir.

TEKGEB 244.000 m2 yüz ölçüme sahip olup, daha ziyade, küçük ve/veya orta ölçekli kuruluşların faal olduğu bir alan niteliğindedir. Toplam kapalı alan 1.575 m² dir.

Leave A Reply

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Paylaş

Popular

More like this
Related

Permolit Boya’dan Uzun Ömürlü Sağlam Yalıtım

Permolit Boya’dan Uzun Ömürlü Sağlam Yalıtım Akçalı Boya ve Kimya...

Kara Cuma (Black Friday) çılgınlığı nedir?

Kara Cuma (Black Friday) Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahında...

BitCoin Nedir? CryptoCurrency Kripto Para Nedir?

BitCoin Nedir? CryptoCurrency Kripto Para Nedir? Bitcoin nedir, Kripto para...

iPhone 8’deki FACE ID özelliği sınırları zorluyor!

iPhone 8’deki Face ID fonksiyonları herkesi şaşırttı Son zamanlarda gündemimizden...