Bu cihazla uzakta bulunan insanlara sessizce fısıldayabileceksiniz

Ultrasonik kelimeler

Bugüne değin hiç karanlık bir odada fısıldamak geçtiyse içinizden, yeni bir deneysel cihaz bunu gerçekleştirmenizi sağlayabilir. Tabii bu garip hoparlör ve elektrotlar odadaki herkesi hedef almadığı sürece. Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar, yüz hareketlerini 30 metre uzaklığa kadar duyulabilir ultrasonik kelimelere çevirebilen bir cihaz geliştirdiler.

Başın önüne ya da göğse takılan bir hoparlör ve dudaklara ve çeneye yerleştirilen elektrotlar bulunduran cihaz, henüz prototip aşamasında. Konuşma esnasında yüzdeki kasların oluşturduğu elektrik sinyallerini toplayan elektrotlar, ses çıkmadığı halde yüzde oluşan sinyalleri çevirerek cihaza iletir. Araştırmacılar, hangi kas sinyallerinin hangi kelimelere denk geldiğini algılaması için cihazda makine öğrenimi logaritması kullanmışlar. Daha sonra bu kelimeler vücuda giyilen hoparlörler tarafından ışın ultrasonik frekanslarda ışın biçiminde sadece hedeflenen kişi üzerine odaklayarak, başkaları duymadan konuşma iletilmiş olur.

Sistem henüz geliştirme aşamasının ilk evrelerinde. Şimdilik 10 temel kelimeyi tek seferde %80’lik doğruluk payı ile algılayabiliyor. Yine de ajan ya da askerler için kullanıma elverişli bir cihaz. Tıpkı Disney’in birkaç yıl önce mesajların elektrik sinyali üzerinden gönderildiği deneye benzer bir çalışma.

OKU ►  Google, Android Market’i 30 Haziran’da resmen kapatıyor

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox