Havelsan Komuta Kontrol Savaş Bilgi Sistemleri

Havelsan Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri

HAVELSAN, komuta kademesinin stratejik, taktik ve işletim seviyelerinde ihtiyaç duyduğu komuta kontrol fonksiyonları için yönetim kolaylığı ve etkinliği sağlamak üzere komuta kontrol bilgi sistemleri geliştirmektedir. Bu sistemler ile tüm entegre iş süreçlerinin otomasyonu yanı sıra ulusal ve uluslararası komuta kontrol sistemleri ile birlikte çalışabilirlik yeteneği de sunulmaktadır.  Böylece komuta kademesinde her düzey için “durumsal farkındalığın” artırılması ile karar destek fonksiyonlarına katkıda bulunulmaktadır.

Havelsan Komuta

Sahil Gözetleme Radar Sistemi

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca, Sahil Güvenlik Komutanlığı için tedarik edilecek Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) sözleşmesi, 26 Mart 2013 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve HAVELSAN arasında imzalanmıştır. Bahse konu sözleşme, Türkiye sahillerinin Ege, Marmara ve Batı Karadeniz kesimlerinin, radar ve elektro-optik algılayıcılar kullanılarak kesintisiz gözetlenmesini sağlamak amacı ile kendi içinde ve mevcut sistemler ile entegre bir SGRS kurulumu ve entegrasyonunu içermektedir.

Bu kapsamda 1 Harekat Merkezi ve 4 Kimliklendirme ve İzleme Merkezi ile Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’de toplam 10 Sahil Gözetleme İstasyonu faaliyete geçirilecektir. SGRS tüm unsurları ile hizmete girdiğinde Türkiye’nin, egemenliği altındaki kara suları ile ekonomik haklara sahip olduğu bitişik bölgelerde tam ve etkin denetleme yapabilmesi için gerekli kesintisiz gözetleme ve bilgi paylaşımı imkanlarına sahip olması hedeflenmektedir. Böylece kaçakçılık, yasa dışı göç, izinsiz avlanma ve deniz kirliliği gibi konularda daha etkili mücadele yapılabilecektir.

OKU ►  Naval Strike Missile Lançeri Roketsan
OKU ►  Stamp Uzaktan Kumandalı Stabilize Makineli Tüfek Platformu

Havelsan

Defence Out Of Box

HAVELSAN, stratejik ve taktik seviye komuta kontrol alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Silahlı Kuvvetlerin temel harp, kaynak yönetimi ve müşterek resmin tesisi için kullanabileceği bir komuta kontrol bilgi sistemi olan DOOB™’u geliştirmiştir. DOOB™ stratejik, operasyonel ve taktik komuta seviyelerinde kullanılmak üzere milli ve NATO komuta kontrol bilgi sistemi ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmış bir uygulamadır. DOOB™ uygulamasının temel amacı tüm komuta seviyelerindeki durumsal farkındalığı arttırmak ve komuta kademesinin harekâtı planlamasını ve yürütmesini desteklemektir.

Servis tabanlı bir mimari ile modüler olarak geliştirilen DOOB™’un dış sistemlerle kolay entegre olabilme, kolay kurulum ve kullanım gibi özellikleri mevcuttur. Bu özellikler DOOB™’u dünya pazarında rekabetçi bir konuma taşımaktadır.

DOOB™, 16 Ocak 2013 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından marka olarak tescil edilmiştir. Ayrıca DOOB™ için geliştirilen yazılım Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26 Ağustos 2013 tarihinde “eser koruması” ile koruma altına alınmıştır.

Komuta Kontrol Bilgi (C2I) Altyapı Sistemi

2001 yılından bu yana yürütülen  KKBSAY projeleriyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bilgi sistemlerinin ulusal ve uluslararası ortamlarda birlikte çalışabilirliğinin sağlanması amaçlamaktadır. Bilgi paylaşımı NATO MIP (Multilateral Interoperability Program) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak geliştirilmiştir.

OKU ►  Louis Vuitton’ın ilk akıllı saati: Tambour Horizon piyasaya sürüldü
OKU ►  Türkiye - Hollanda askeri güç karşılaştırması

KKBSAY projeleri kapsamında güncellenen standart ve ihtiyaçlara göre yeni sürümleri geliştirilen üç ana ürün bulunmaktadır:

  • KKBDVM (Kara Kuvvetleri Bilgi Değişim Veri Modeli)
  • VDM (Veri Değişim Mekanizması)
  • SAY (Sunucu Arakatman Yazılımı)

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox