Havelsan Sualtı Platformları Savaş Sistemleri

Sualtı Platformları Savaş Sistemleri

HAVELSAN Sualtı Savaş Sistemleri grubu, denizaltı Savaş Yönetim Sisteminden bilgi dağıtım sistemlerine kadar sualtı teknolojisi alanındaki tüm gereksinimleri karşılayabilecek şekilde organize olmuştur.  Deniz-Hava ve suüstü platformlarından sonra, denizaltı gemilerine yönelik teknoloji geliştiren HAVELSAN, artık her türlü savaş gemisi için güvenilir, rekabetçi ve yerli sistemler sağlamak konusunda Deniz Kuvvetlerimizin hizmetindedir.

Sualtı teknolojileri alanında kapsamlı Ar-Ge yatırımları da yapan HAVELSAN, kendi öz kaynakları ile milli sonar entegre denizaltı savaş yönetim sistemi ve milli torpido atış kontrol sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını sürdürmektedir.

Havelsan Denizaltı Savaş Sistemleri

HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesinde, Savaş Yönetim Sistemi (SYS) geliştirme, özgün Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) tedariği ve torpido entegrasyonu gibi son derece kritik ve yüksek teknoloji gerektiren üç ayrı iş paketinde faaliyet göstererek, Deniz Kuvvetleri’ne yönelik projelerde vazgeçilmezliğini sürdürmektedir.

HAVELSAN, Gölcük’te inşa edilmekte olan Havadan Bağımsız tahrik sistemine sahip 6 adet Yeni Tip Denizaltı için Denizaltı Savaş Yönetim Sistemlerini tasarlamakta, geliştirmekte ve entegre etmektedir. HAVELSAN’ın, Savaş Yönetim Sistemine yönelik faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir;

 • Yeni tip denizaltıların Komuta Kontrol sistemlerinin geliştirilmesi,
 • HAVELSAN’da bir Karaya Konuşlu Test Sistemi (LBTS) kurulması ve işletilmesi,
 • Entegre sualtı sistemleri yazılımı geliştirilmesi,
 • Sualtı komuta kontrol sistemine torpido entegrasyonu.
OKU ►  Aselsan'ın Ar-Ge'ye Ayırdığı Kaynak 329 Milyon Dolar
OKU ►  Hey Siri evim güvende mi?

Deniz Altı

Havelsan Sonar Entegre Denizaltı Komuta Kontrol (SEDA)

SEDA Projesi’nin ana hedefi, HAVELSAN’ın hava ve suüstü platformlarına yönelik savaş yönetim sistemleri konusunda edindiği tecrübeyi de kullanarak, milli bir denizaltı savaş yönetim sisteminin geliştirilmesidir.

Denizaltı platformlarında yoğunlukla pasif akustik sensörlerin kullanılması nedeniyle, denizaltı savaş yönetim sistemlerinde hedeflerin yerlerinin ve hareketlerinin tespiti amacıyla, Hedef Hareket Analizi (HHA) algoritmaları kullanılmaktadır. HAVELSAN bu kapsamda;

 • 2 boyutta ve 3 boyutta tekli ve çoklu sensörHHA çözümlerini içeren,
 • Kerteriz, zaman farkı, frekans ve genlik bilgilerini kullanan,
 • Farklı görselleştirme araçları da sunan, bir HHA kütüphanesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.HHA yeteneğinin yanında, SEDA’nın sahip olması hedeflenen savaş yönetim sistemi yetenekleri aşağıdaki gibidir:
 • Akustik ve akustik olmayan sensörlerin tam entegrasyonu
 • Çoklu Sensör Füzyonu/İz yönetimi
 • Sınıflandırma/Kimliklendirme
 • Durum Sergileme
 • Genel/Taktik Seyir İşlevleri
 • Savaşabirlik Analizleri
 • Tehdit Analizi
 • Sistem Yönetimi
 • Harekat Destek
 • Veri Kayıt/Oynatma
 • Destek Fonksiyonları

Bu yeteneklere ilave olarak, TORAKS™ ile kazanılması amaçlanan torpido atış kontrol sisteminin de SEDA’ya entegre edilmesi ve SEDA’nın torpido atış ve güdümünü de kapsayan bütünleşik bir sistem olması hedeflenmektedir.

OKU ►  Yıkanabilir telefon yeni modeliyle karşınızda

Deniz Altı

Havelsan Torpido Atış Kontrol Sistemi (TORAKS)

TORAKS™ Projesi kapsamında, jenerik bir modern torpidonun kontrol ve güdümünü amaçlayan özgün bir atış kontrol sisteminin geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Elde edilecek sistemin aşağıdaki yeteneklere sahip olması hedeflenmektedir:

 • Atış öncesi torpido ve kovan üzerindeki gerekli ön hazırlıklarının yapılması,
 • Torpidoların hedeflere atanması, ateşlenmesi, emniyetle kovanı terk etmesi,
 • Denizaltının emniyet sahalarının tanımlanması/ yönetilmesi,
 • Hedef arama/hücum sahalarının oluşturulması/yönetilmesi,
 • Ateşleme akış sırasının gerçekleştirilmesi,
 • Atılmış torpidonun (operatör girdileriyle veya otomatik olarak) hedefe ulaşacak şekilde güdülmesi,
 • Torpido geri bildirim mesajlarının işlenmesi,
 • Torpidodan gelecek sonar verilerinin işlenmesi.
OKU ►  Aselsan Herikks Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi

Proje kapsamında, yukarıda belirtilen yeteneklerin kazanılmasını hedefleyen çalışmalara ilave olarak:

 • Operatörünsistemle etkin etkileşimini sağlayacak kullanıcı arayüzü tasarımı,
 • Gerçek zamanlı gömülü alt sistemlerin geliştirilmesi,
 • Özel haberleşme protokolleri için gerekli kartların tasarımı,
 • Kabinetin donanım ve mekanik tasarımı,
 • Torpido ve kovan simülatörlerinin geliştirilmesi,

faaliyetlerini de içeren çalışmalar HAVELSAN’ın kendi öz kaynakları ile sürdürülmektedir.

HAVELSAN Torpido Atış Kontrol Sistemi (TORAKS™) 2014 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından MARKA olarak tescil edilmiştir.

OKU ►  Türkiye'nin Korkutan Askeri Savaş Gücü

Deniz Altı Torpido Atış Sistemi

Havelsan Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS)

DBDS™ denizaltı gemisinin emniyet ve güvenle seyir ve harekat görevlerini yapmasına olanak sağlamak üzere;

 • Yüksek hızlı ham bilgileri, ara yüz protokollerine uygun olarak toplar,
 • Verileri kullanıcı tarafından verilen sıraya göre önceliklendiririr,
 • Farklı istemcilere, istenilen format ve sıklıkta dağıtır,
 • Verilerin kontrolü ve filtrelenmesi ile aynı tür bilgi için kaynakların öncelik seviyelerinin kontrolüne imkân verir,
 • Verileri, daha sonra kontrol ve analiz edilebilmesi için kayıt eder,
 • Olası bir arıza durumunda otomatik olarak, kritik verilerin yedek kanallardan ilgili sistemlere dağıtılmasına imkân verir
 • İstendiğinde gerçek sensör verileri yerine, dinamik sanal verilerini ilgili sistemlere besler.
OKU ►  Dronlar gerçekte ne için üretildi?

 

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox